اداره آموزش و پرورش سرباز
چهار شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۰۹/۱۶)
Wednesday , (2022/12/7)
تابلوی اعلانات عمومی

کد خبر عنوان آمار بازدید
آدرس: زاهدان - بلوار شهید قلنبر - اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان
تلفن : 05433453373- 05433453374- نمابر : 05433453391
کدپستی : 9816913415  
سايت:https://www.medu.ir
Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.4.7)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir